מכרז להתקנה, פירוק ואחזקת אביזרי תנועה בטיחותיים

פג תוקפו של מכרז זה

לשכת המסחר תל אביב והמרכז אינה אחראית לתוכן המכרזים המפורסמים להלן.
מומלץ לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והמקובלים.
למידע נוסף ניתן לפנות אל מירה פנחסוב : Mirap@Chamber.org.il

פרטי ההתקשרות של המכרז פתוחים לחברי לשכת המסחר תל אביב והמרכז בלבד

פרטי המכרז

  • מפרסם :
  • תאריך הגשה :
    11/06/2019
  • שם ענף :
    בטיחות בעבודה ובטיחות אש, מתכות, גומי, פלסטיקה וחומרי גלם, תשתיות, אנרגיה, מים ואיכות הסביבה
  • מספר מכרז :
  • אתר אינטרנט :