מכרז לשירותי פיקוח ויעוץ בענייני בטיחות ומפגעים לרבות ממונה בטיחות

פג תוקפו של מכרז זה

לשכת המסחר תל אביב והמרכז אינה אחראית לתוכן המכרזים המפורסמים להלן.
מומלץ לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והמקובלים.
למידע נוסף ניתן לפנות אל מירה פנחסוב : Mirap@Chamber.org.il

פרטי ההתקשרות של המכרז פתוחים לחברי לשכת המסחר תל אביב והמרכז בלבד

פרטי המכרז

  • מפרסם :
  • תאריך הגשה :
    13/06/2019
  • שם ענף :
    בנייה, נדל"ן ואינסטלציה, שירותים עסקיים, בטיחות בעבודה ובטיחות אש
  • מספר מכרז :
  • פרטי קשר :
  • אתר אינטרנט :