מכרז לאספקה והתקנה של חדרי טרפו טרומיים

פג תוקפו של מכרז זה

לשכת המסחר תל אביב והמרכז אינה אחראית לתוכן המכרזים המפורסמים להלן.
מומלץ לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והמקובלים.
למידע נוסף ניתן לפנות אל מירה פנחסוב : Mirap@Chamber.org.il

פרטי ההתקשרות של המכרז פתוחים לחברי לשכת המסחר תל אביב והמרכז בלבד

פרטי המכרז

  • מפרסם :
  • תאריך הגשה :
    27/05/2019
  • שם ענף :
    בנייה, נדל"ן ואינסטלציה, אלקטרוניקה וחשמל
  • מספר מכרז :
  • פרטי קשר :
  • עלות המכרז :