Tender for the Manufacture and Supply of Hot Formed Bends

פג תוקפו של מכרז זה

לשכת המסחר תל אביב והמרכז אינה אחראית לתוכן המכרזים המפורסמים להלן.
מומלץ לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והמקובלים.
למידע נוסף ניתן לפנות אל מירה פנחסוב : Mirap@Chamber.org.il

פרטי ההתקשרות של המכרז פתוחים לחברי לשכת המסחר תל אביב והמרכז בלבד

פרטי המכרז

  • מפרסם :
  • תאריך הגשה :
    27/05/2019
  • שם ענף :
    תשתיות, אנרגיה, מים ואיכות הסביבה, בנייה, נדל"ן ואינסטלציה, מתכות, גומי, פלסטיקה וחומרי גלם
  • אתר אינטרנט :