מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת אשכול מחשוב High Performance Computing (HPC) Cluster

פג תוקפו של מכרז זה

לשכת המסחר תל אביב והמרכז אינה אחראית לתוכן המכרזים המפורסמים להלן.
מומלץ לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והמקובלים.
למידע נוסף ניתן לפנות אל מירה פנחסוב : Mirap@Chamber.org.il

פרטי ההתקשרות של המכרז פתוחים לחברי לשכת המסחר תל אביב והמרכז בלבד

פרטי המכרז

  • מפרסם :
  • תאריך הגשה :
    26/05/2019
  • שם ענף :
    מחשוב ותקשורת
  • מספר מכרז :
  • אתר אינטרנט :