מכרז להקמה ואחזקה של מערכת טמ"ס באתרי תאגיד המים והביוב

פג תוקפו של מכרז זה

לשכת המסחר תל אביב והמרכז אינה אחראית לתוכן המכרזים המפורסמים להלן.
מומלץ לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והמקובלים.
למידע נוסף ניתן לפנות אל מירה פנחסוב : Mirap@Chamber.org.il

פרטי ההתקשרות של המכרז פתוחים לחברי לשכת המסחר תל אביב והמרכז בלבד

פרטי המכרז

  • מפרסם :
  • תאריך הגשה :
    05/06/2019
  • שם ענף :
    אלקטרוניקה וחשמל
  • אתר אינטרנט :
  • תאריך הסיור :
  • מיקום סיור :