מכרז בינלאומי פומבי ליצור ואספקה של Ball Valves

פג תוקפו של מכרז זה

לשכת המסחר תל אביב והמרכז אינה אחראית לתוכן המכרזים המפורסמים להלן.
מומלץ לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והמקובלים.
למידע נוסף ניתן לפנות אל מירה פנחסוב : Mirap@Chamber.org.il

פרטי ההתקשרות של המכרז פתוחים לחברי לשכת המסחר תל אביב והמרכז בלבד

פרטי המכרז

  • מפרסם :
  • תאריך הגשה :
    18/06/2019
  • שם ענף :
    תשתיות, אנרגיה, מים ואיכות הסביבה, מתכות, גומי, פלסטיקה וחומרי גלם, כלי עבודה מכונות ומכשור, בנייה, נדל"ן ואינסטלציה
  • פרטי קשר :
  • אתר אינטרנט :