מכרז למתן שירותי חיזוי איכות אוויר

פג תוקפו של מכרז זה

לשכת המסחר תל אביב והמרכז אינה אחראית לתוכן המכרזים המפורסמים להלן.
מומלץ לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והמקובלים.
למידע נוסף ניתן לפנות אל מירה פנחסוב : Mirap@Chamber.org.il

פרטי ההתקשרות של המכרז פתוחים לחברי לשכת המסחר תל אביב והמרכז בלבד

פרטי המכרז

  • מפרסם :
  • תאריך הגשה :
    01/05/2019
  • שם ענף :
    תשתיות, אנרגיה, מים ואיכות הסביבה, כלי עבודה מכונות ומכשור
  • מספר מכרז :
  • אתר אינטרנט :