מכרז לאספקת מערכת תאורה סולרית לאזהרת מטוסים

פג תוקפו של מכרז זה

לשכת המסחר תל אביב והמרכז אינה אחראית לתוכן המכרזים המפורסמים להלן.
מומלץ לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והמקובלים.
למידע נוסף ניתן לפנות אל מירה פנחסוב : Mirap@Chamber.org.il

פרטי ההתקשרות של המכרז פתוחים לחברי לשכת המסחר תל אביב והמרכז בלבד

פרטי המכרז

  • מפרסם :
  • תאריך הגשה :
    10/03/2019
  • שם ענף :
    אלקטרוניקה וחשמל, בטיחות בעבודה ובטיחות אש
  • מספר מכרז :
  • פרטי קשר :
  • אתר אינטרנט :