מכרז למתן שירותי ליווי מקצועי של כתיבת תכניות עבודה ובקרת ביצוען לשנים 2019-2023

פג תוקפו של מכרז זה

לשכת המסחר תל אביב והמרכז אינה אחראית לתוכן המכרזים המפורסמים להלן.
מומלץ לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והמקובלים.
למידע נוסף ניתן לפנות אל מירה פנחסוב : Mirap@Chamber.org.il

פרטי ההתקשרות של המכרז פתוחים לחברי לשכת המסחר תל אביב והמרכז בלבד

פרטי המכרז

  • מפרסם :
  • תאריך הגשה :
    03/02/2019
  • שם ענף :
    השכלה והדרכה, שירותים עסקיים
  • מספר מכרז :
  • פרטי קשר :
  • אתר אינטרנט :