הסכם מסגרת למתן שירותי ייעוץ איכות סביבה לפרויקטים תחבורתיים.

פג תוקפו של מכרז זה

לשכת המסחר תל אביב והמרכז אינה אחראית לתוכן המכרזים המפורסמים להלן.
מומלץ לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והמקובלים.
למידע נוסף ניתן לפנות אל מירה פנחסוב : Mirap@Chamber.org.il

פרטי ההתקשרות של המכרז פתוחים לחברי לשכת המסחר תל אביב והמרכז בלבד

פרטי המכרז

  • מפרסם :
  • תאריך הגשה :
    26/04/2017
  • שם ענף :
    שירותים עסקיים, תשתיות, אנרגיה, מים ואיכות הסביבה, בנייה, נדל"ן ואינסטלציה
  • מספר מכרז :
  • אתר אינטרנט :