RFI - חלפים/שרות לתחנות כח/תחנות משנה, כמפורט בטבלה המצורפת

לשכת המסחר תל אביב והמרכז אינה אחראית לתוכן המכרזים המפורסמים להלן.
מומלץ לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והמקובלים.
למידע נוסף ניתן לפנות אל מירה פנחסוב : Mirap@Chamber.org.il

רוצים להגדיל את הסיכויים לזכות במכרז – לחצו כאן

פרטי ההתקשרות של המכרז פתוחים לחברי לשכת המסחר תל אביב והמרכז בלבד

פרטי המכרז

  • מפרסם :
  • תאריך הגשה :
    21/08/2022
  • שם ענף :
    אלקטרוניקה וחשמל, תשתיות, אנרגיה, מים ואיכות הסביבה
  • אתר אינטרנט :