RFI לבחינת טכנולוגיות לאיתור מוקדם וזיהוי כשלים/דליפות בצנרת הדוודים

פג תוקפו של מכרז זה

לשכת המסחר תל אביב והמרכז אינה אחראית לתוכן המכרזים המפורסמים להלן.
מומלץ לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והמקובלים.
למידע נוסף ניתן לפנות אל מירה פנחסוב : Mirap@Chamber.org.il

רוצים להגדיל את הסיכויים לזכות במכרז – לחצו כאן

פרטי ההתקשרות של המכרז פתוחים לחברי לשכת המסחר תל אביב והמרכז בלבד

פרטי המכרז

  • מפרסם :
  • תאריך הגשה :
    13/07/2022
  • שם ענף :
    אלקטרוניקה וחשמל, מחשוב ותקשורת, תשתיות, אנרגיה, מים ואיכות הסביבה, בנייה, נדל"ן ואינסטלציה
  • מספר מכרז :
  • אתר אינטרנט :