RFI- תפעול ותחזוקה של מבני דיגום במתקני התפלה

פג תוקפו של מכרז זה

לשכת המסחר תל אביב והמרכז אינה אחראית לתוכן המכרזים המפורסמים להלן.
מומלץ לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והמקובלים.
למידע נוסף ניתן לפנות אל מירה פנחסוב : Mirap@Chamber.org.il

רוצים להגדיל את הסיכויים לזכות במכרז – לחצו כאן

פרטי ההתקשרות של המכרז פתוחים לחברי לשכת המסחר תל אביב והמרכז בלבד

פרטי המכרז

  • מפרסם :
  • תאריך הגשה :
    04/08/2022
  • שם ענף :
    תשתיות, אנרגיה, מים ואיכות הסביבה, שירותים עסקיים, בנייה, נדל"ן ואינסטלציה, חקלאות, כלי עבודה מכונות ומכשור, כימיה, רפואה ופרמצבטיקה
  • מספר מכרז :
  • אתר אינטרנט :