מכרז להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ניהול פרויקט, פיקוח הנדסי, תיאום תכנון, חישוב כמויות, עריכת מסמכי מכרז, בדיקת חשבונות סופיים ובקרת תכנון

פג תוקפו של מכרז זה

לשכת המסחר תל אביב והמרכז אינה אחראית לתוכן המכרזים המפורסמים להלן.
מומלץ לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והמקובלים.
למידע נוסף ניתן לפנות אל מירה פנחסוב : Mirap@Chamber.org.il

רוצים להגדיל את הסיכויים לזכות במכרז – לחצו כאן

פרטי ההתקשרות של המכרז פתוחים לחברי לשכת המסחר תל אביב והמרכז בלבד

פרטי המכרז

  • מפרסם :
  • תאריך הגשה :
    14/06/2022
  • שם ענף :
    שירותים עסקיים, פיננסים ושוק ההון, בנייה, נדל"ן ואינסטלציה
  • מספר מכרז :
  • אתר אינטרנט :