RFI לשם קבלת שירותי רישום קניין רוחני - עריכת פטנטים

פג תוקפו של מכרז זה

לשכת המסחר תל אביב והמרכז אינה אחראית לתוכן המכרזים המפורסמים להלן.
מומלץ לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והמקובלים.
למידע נוסף ניתן לפנות אל מירה פנחסוב : Mirap@Chamber.org.il

רוצים להגדיל את הסיכויים לזכות במכרז – לחצו כאן

פרטי ההתקשרות של המכרז פתוחים לחברי לשכת המסחר תל אביב והמרכז בלבד

פרטי המכרז

  • מפרסם :
  • תאריך הגשה :
    30/06/2021
  • שם ענף :
    קניין רוחני, פיננסים ושוק ההון, חקלאות, שירותים עסקיים, השכלה והדרכה
  • מספר מכרז :
  • אתר אינטרנט :