International Public Tender for the Engineering and Construction of the Ashdod – Ashkelon Off- Shore High Pressure Natural Gas Pipeline )

פג תוקפו של מכרז זה

לשכת המסחר תל אביב והמרכז אינה אחראית לתוכן המכרזים המפורסמים להלן.
מומלץ לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והמקובלים.
למידע נוסף ניתן לפנות אל מירה פנחסוב : Mirap@Chamber.org.il

רוצים להגדיל את הסיכויים לזכות במכרז – לחצו כאן

פרטי ההתקשרות של המכרז פתוחים לחברי לשכת המסחר תל אביב והמרכז בלבד

פרטי המכרז

  • מפרסם :
  • תאריך הגשה :
    17/03/2021
  • שם ענף :
    מתכות, גומי, פלסטיקה וחומרי גלם, תשתיות, אנרגיה, מים ואיכות הסביבה, בנייה, נדל"ן ואינסטלציה
  • מספר מכרז :
  • אתר אינטרנט :