מכרז לאספקה של ציוד משקי ומוצרים קמעונאיים

פג תוקפו של מכרז זה

לתשומת לב המציעים: מומלץ לפתוח את טופס הצעת המחיר למכרז (נספח א'1) באמצעות דפדפן כרום. 
כמו כן, בשורות 95 ו-99 בנספח א'1 (קובץ האקסל) מופיע קו על נתוני המחיר המוזנים בתאים שבעמודה "I". מדובר על שגיאה בעיצוב ויש למלא שורות אלו למרות זאת. 

לשכת המסחר תל אביב והמרכז אינה אחראית לתוכן המכרזים המפורסמים להלן.
מומלץ לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והמקובלים.
למידע נוסף ניתן לפנות אל מירה פנחסוב : Mirap@Chamber.org.il

רוצים להגדיל את הסיכויים לזכות במכרז – לחצו כאן

פרטי ההתקשרות של המכרז פתוחים לחברי לשכת המסחר תל אביב והמרכז בלבד

פרטי המכרז

  • מפרסם :
  • תאריך הגשה :
    15/03/2021
  • שם ענף :
    מזון, משקאות והסעדה, כימיה, רפואה ופרמצבטיקה, משאבי אנוש וסיעוד
  • מספר מכרז :
  • אתר אינטרנט :