RFI - פנייה מוקדמת לקבלת מידע - פתרונות טכנולוגיים ל-RPA (Robotic Process Automation) אוטומציה לתהליכים ארגוניים

פג תוקפו של מכרז זה

לשכת המסחר תל אביב והמרכז אינה אחראית לתוכן המכרזים המפורסמים להלן.
מומלץ לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והמקובלים.
למידע נוסף ניתן לפנות אל מירה פנחסוב : Mirap@Chamber.org.il

רוצים להגדיל את הסיכויים לזכות במכרז – לחצו כאן

פרטי ההתקשרות של המכרז פתוחים לחברי לשכת המסחר תל אביב והמרכז בלבד

פרטי המכרז

  • מפרסם :
  • תאריך הגשה :
    23/07/2020
  • שם ענף :
    שירותים עסקיים, מחשוב ותקשורת
  • מספר מכרז :
  • אתר אינטרנט :