-2019 Manufacture and Supply of KS Rail Fastening System for Wooden Sleepers

פג תוקפו של מכרז זה

לשכת המסחר תל אביב והמרכז אינה אחראית לתוכן המכרזים המפורסמים להלן.
מומלץ לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והמקובלים.
למידע נוסף ניתן לפנות אל מירה פנחסוב : Mirap@Chamber.org.il

רוצים להגדיל את הסיכויים לזכות במכרז – לחצו כאן

פרטי ההתקשרות של המכרז פתוחים לחברי לשכת המסחר תל אביב והמרכז בלבד

פרטי המכרז

  • מפרסם :
  • תאריך הגשה :
    16/03/2020
  • שם ענף :
    מתכות, גומי, פלסטיקה וחומרי גלם, כלי עבודה מכונות ומכשור, רכב, תחבורה וציוד מכני, תשתיות, אנרגיה, מים ואיכות הסביבה, עץ נייר ודפוס
  • מספר מכרז :
  • אתר אינטרנט :