הזדמנות עסקית | קוריאה | 98802 | יצוא לישראל | 27/04/2019

Printed document security solution, printing security solution - proactively prevent confidential document leakage

הזדמנות עסקית זאת היא בת למעלה מחצי שנה מומלץ לבדוק האם היא עדיין בתוקף

Our company specializes in computer, printing and security solutions. Since its establishment in October 2001, the company has been providing business PCs, maintenance and networking services. 

We offer:

docuBlock - Confidential Document leakage prevention solution
Many security solutions are to track down the leakage channel after incidents, but docuBlock is proactively preventing confidential document leakage.
DocuBlock consists of security paper, printer and gate.
Security paper contains electro-magnetic micro-wires and it is detected by security gate.
Security sensor embedded printer prints only on security paper but normal paper is ejected without printing.
Security gate detects security paper and goes off alarm.

פרטים על ההזדמנות

קוריאה
 • Country:
  Korea
 • Number:
  98802
 • Activity:
  Export to Israel
 • Branch:
  Computers, Information, Communication, Electronics and Electricity
 • Published:
  27/04/2019
Member of trade organization, association or chamber of commerce :
Change the CAPTCHA code

חדשות חמות