הזדמנות עסקית | קוריאה | 94517 | יצוא לישראל | 18/12/2018

Sterilizing water maker

הזדמנות עסקית זאת היא בת למעלה מחצי שנה מומלץ לבדוק האם היא עדיין בתוקף

The company produces Sterilizing & Deodorizing Water Maker.

INTRODUCTION:

■ Generates strong and safe sterilizing, deodorizing, oxidizing functional water by electrolysis technology

■ E:ON Series consist of 3 different products, E:ON S (Spray type), E:ON P (Pitcher type) and E:ON DUO (Spray & Pitcher type)

■ The patent acquired for core technology, Metal Lath Triple Layered Electrodes (TLE) 

■ Produces strong electrolyzed water only with tap water by adopting TLE

■ Safety assured by Smart Current Control (SCC)

■ Completed safety tests on skin stimulation, eye irritation and oral toxicity

■ Convenience in using of Micro Droplet Spraying, MDS, brought by a semiautomatic spray head

FEATURES:

■ Sterilization: Removes 99.9% of bacteria, virus, fungi, and harmful microbes

■ Deodorization: Reduces bad odors by spraying on a smelly spot or wiping the spot by cloth or toilet tissue.

■ Cleaning: Spray the water to wash out any stain or stubborn dirt on the surface of an object.

■ Removing pesticides: Wash fruits and vegetables with the electrolyzed water

■ How long electrolyzed water keep its effect?

The electrolyzed water generated with salt in 'High Mode' maintains sterilizing and deodorizing effects for 3 to 7 days on average. This effect gradually decreases by lapse of time, then it returns to its original status, normal water. In case this electrolyzed water is kept in the airtight container with complete sealing under refrigeration, its effects will last over 3 months.  

Looking for importers in Israel.

פרטים על ההזדמנות

קוריאה
 • Country:
  Korea
 • Number:
  94517
 • Activity:
  Export to Israel
 • Published:
  18/12/2018
Member of trade organization, association or chamber of commerce :
Change the CAPTCHA code

חדשות חמות