הזדמנות עסקית | ארצות הברית | 87528 | יצוא לישראל | מזון, משקאות והסעדה | 01/05/2018

Organic Products: fresh produce, dry, chilled and frozen food, non-food items

הזדמנות עסקית זאת היא בת למעלה מחצי שנה מומלץ לבדוק האם היא עדיין בתוקף

Our company is an expert exporter of American consumer brands to retailers and distributors around the world. We sell 1. fresh produce, 2. dry, chilled and frozen food items, 3. nonfood items and 4. general merchandise by sea and air freight. We trade over 20,000 SKUs and are the exclusive distributor of several brands in the Middle East, including Breyer’s, Buddy Fruits, ConAgra Brands, Frito-Lay, Hodgson Mill, Mariani, Old El Paso, Organic Valley, Russell Stover, Simply 7, Stonewall Kitchen, VIP and Xochitl, among others. We also make and distribute Sam’s Finest, a line of halal deli meats, cheeses and marshmallows. In addition to retail and foodservice product lines, we offer many value-added services to both vendors and customers, including multi-brand shipment consolidation, product labeling with translation if necessary, all export documentation and rigorous auditing of ingredients, shelf life and product specifications to match each importer’s specific needs and wants.

PRODUCTS: Breyers, Buddy fruits, ConAgra Brands, Fritolay, Hodgson mill, Mariani, Old El Paso, Organic Valley, Russell Stover, Simply 7, Stonewall Kitchen, VIP and Xochitl, Samsfinest among others.

פרטים על ההזדמנות

ארצות הברית
 • Country:
  USA
 • Number:
  87528
 • Activity:
  Export to Israel
 • Branch:
  Food, Beverages and Catering
 • Published:
  01/05/2018
Member of trade organization, association or chamber of commerce :
Change the CAPTCHA code

חדשות חמות