הזדמנות עסקית | ארצות הברית | 61999 | יצוא לישראל | 20/05/2016

Sports medicine, specialty sporting goods
 accessories and therapy products

הזדמנות עסקית זאת היא בת למעלה מחצי שנה מומלץ לבדוק האם היא עדיין בתוקף

Seeking Medical Distributors& Retailers Worldwide

Manufacturers of the most complete line of sports medicine, specialty sporting goods
accessories, and therapy products. Comprised 
of top-selling, proven brands and patented, 
innovative, one-of-a-kind products for stretching, strengthening and support.

פרטים על ההזדמנות

ארצות הברית
 • Country:
  USA
 • Number:
  61999
 • Activity:
  Export to Israel
 • Branch:
  Chemistry, Medicine, Pharmaceuticals and Cosmetics, Sport and Tourism
 • Published:
  20/05/2016
Member of trade organization, association or chamber of commerce :
Change the CAPTCHA code

חדשות חמות