הזדמנות עסקית | סרביה | 103630 | יצוא לישראל | מזון, משקאות והסעדה | 28/10/2019

Cold Press Juice & Smoothies

הזדמנות עסקית זאת היא בת למעלה מחצי שנה מומלץ לבדוק האם היא עדיין בתוקף

Established in 2013, our company has become the leading brand, most trusted 
in health food supply in Serbia.

Our broad range of products consists of cold-pressed fruit and vegetables juices and smoothies, probiotic shots, a variety of refreshing cold pressed nut milks including almond, hazelnut and cashew milk as well as various vegan nut butters like almond, almond-coconut, chocolate -hazelnut or chocolate -peanut.
 The latest addition is super food protein granola, made with quinoa, chia, millet, buckwheat, almond butter.

All our products are gluten, dairy and lactose free, have NO additives, NO preservatives, NO added sugar, NO processed ingredients, NOT pasteurized.

The company exclusively uses HPP- High pressure processing (HPP) instead of heat pasteurization, to preserve freshness, deliciousness and high nutritional value of raw fruits and veggies. Our usage of both, modern technology and the highest quality ingredients, results in strong integrity, functionality 
and transparency of our products.

פרטים על ההזדמנות

סרביה
 • Country:
  Serbia
 • Number:
  103630
 • Activity:
  Export to Israel
 • Branch:
  Food, Beverages and Catering
 • Published:
  28/10/2019
Member of trade organization, association or chamber of commerce :
Change the CAPTCHA code

חדשות חמות