גילה גרטל | מנכ"ל תבונה ונגישות טכנולוגיות | שירותים עסקיים | נגישות בעסקים | 20/02/2013

תקנות נגישות לשירות נחתמו על ידי שר המשפטים

שר המשפטים חתם השבוע על תקנות נגישות השירות. התקנות צפויות להיכנס לתוקף תוך כחצי שנה.

מטרת תקנות נגישות השירות היא להבטיח שהשירות המסופק לכלל הציבור, יסופק גם לאנשים עם מוגבלות באופן שוויוני, ביחד עם כלל הציבור ובאותה איכות. כדי שמטרה זו תושג, יש להתאים את האופן והאמצעים בהם ניתן השירות כך שאנשים עם מוגבלות יוכלו לצרוך את השירות באופן עצמאי ומכובד.

תקנות נגישות השירות עוסקות בנושאים הבאים:
התאמת נהלים הליכים ונוהגים בשירות – התאמה של הדרכים בהם מסופק השירות כך שיובטח שאין חסמים המונעים או מפריעים לאנשים עם מוגבלות לצרוך את השירות ושהשירות ניתן באופן שוויוני, עצמאי מכובד ובטיחותי.
• נגישות פיזית של המקום בו ניתן השירות – הנגשה של השילוט, עמדות שירות נגישות, מקומות המתנה ועוד (זאת בנוסף להנגשה של המבנה כל פי תקנות הרלונטיות).
נגישות של אמצעי שירות – עמדות שירות אוטומטיות, נגישות אתרי אינטרנט, מערכות כריזה קולית וחזותית, מערכות לניתוב שיחות ועוד (ראה חקיקה בתחום טכנולוגיה נגישה).
נגישות מידע – התאמות המידע הנמסר ללקוחות עם מוגבלות ראיה, מוגבלות שמיעה ומוגבלויות שכליות באמצעות דפוס באותיות גדולות, קבצי קול, הסברים בשפה פשוטה ועוד.
התאמות נגישות בשירותים שונים כגון שירותי מסחר, הארחה, רווחה, הדרכה, הסעדה, ארועים, חוגים ופנאי, מוזיאונים ועוד.
הדרכה נגישותהדרכות לנותני השירות למתן שירות נגיש.
•שימור נגישות ובדיקות תקופתיות.

על פי התקנות יש לבצע תוך חצי שנה סקר נגישות שירות.

למידע נוסף בתחום זה