הודעה מאת רשם הפטנטים - משרד המשפטים בנושא שדרוג והרחבת מערכת מקוונת להגשת בקשות לרישום סימני מסחר ומסמכים אחרים בהתאם לפקודת סימני המסחר

שדרוג והרחבת מערכת מקוונת להגשת בקשות לרישום סימני מסחר ומסמכים אחרים בהתאם לפקודת סימני המסחר

למידע נוסף בתחום זה