הצעת מכון התקנים לתקן RECALL של מוצרי צריכה

מכון התקנים הביא לעיון הציבור טיוטה לתקן בנושא קריאה להחזרה (recall) של מוצרי צריכה.  ניתן להעביר הערות לטיוטה עד ליום 12.12.13.

את ההערות ניתן להעביר ישירות למכון התקנים einat_s@sii.org.il או דרך הלשכה המשפטית של לשכת המסחר: shoshr@chamber.org.il.

 

למידע נוסף בתחום זה