דיווח מוועדת הכלכלה: הצעת חוק הגבלות בעניין תוכנית הטבות לצרכן

ביום שני 16 לינואר התקיים דיון ראשון בוועדת הכלכלה של הכנסת בהצעת חוק של ח"כ איתן כבל ואחרים בנושא הגבלת תוכנית הטבות לצרכן.
הצעת החוק מוגשת על רקע כוונת חברות האשראי לבטל את תוכניות צבירת הנקודות או הכוכבים. ההצעה כוללת שני חלקים: תיקון לחוק הגנת הצרכן המגביל כל את העוסק במתן הטבות לצרכן, וכן תיקון לחוק הבנקאות שיסדיר את התחום לגבי חברות כרטיסי האשראי.
 
ח"כ איתן כבל הגיע להסכמה עם בנק ישראל כי התיקון לחוק הבנקאות יידון בנפרד ועל כן הדיון נסב רק סביב התיקון לחוק הגנת הצרכן.
 
הצעת החוק מנוסחת  באופן שהיא מחייבת כל עוסק  להודיע שנה מראש על שינוי תנאים או ביטול של תוכנית הטבות שהוא מציע לצרכן. 
אנו סברנו כי הניסוח הנוכחי אינו מטיב עם הצרכן.
 
ההגדרה של תוכנית הטבות אינה ברורה וכוללת למעשה כל הטבה שניתנת לצרכן, לרבות מבצעים של 1+1, מבצעי סוף עונה, הטבה  הניתנת בעת התקשרות ועוד, כאשר זו לא הייתה הכוונה בעת ניסוח ההצעה.
 
ח"כ כבל הדגיש כי יש להסדיר את כל מערכת היחסים בין העוסק לצרכן  בכל הקשור לגילוי התנאים של מועדוני לקוחות בעת ההתקשרות בין הצדדים. הייתה הסכמה רחבה כי יש חובת גילוי לצרכן אך כל עוד הוא יידע מראש כי ניתן לממש את ההטבה תוך תקופה מסויימת, מותר לעוסק להגביל את המימוש לתקופה הזו.
 
סוכם כי לקראת הדיון הבא בהצעת החוק נציע נוסח המבטא את רוח הדברים כאמור. 
 
חברי לשכת המסחר מוזמנים לפנות עם שאלות לעו"ד שוש רבינוביץ, מנהלת  הלשכה המשפטית באיגוד לשכות המסחר,
shoshr@chamber.org.il  03-5631016
 
 
למידע נוסף בתחום זה