תקנות ביטול עסקה - הבהרה לעניין ביטול עסקאות הארחה, נסיעה, חופש או בילוי

תקנות ביטול עסקה כוללות הוראת שעה לפיה ניתן לבטל עסקאות הארחה נופש או בילוי בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שהביטול ייעשה 18 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות קודם לתחילת השירות.

 

הוראת השעה אמורה לפוג ביום 1.1.13 ולאחר מכן תחול ההוראה כי ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי עסקים קודם לתחילת השירות.

לאור פגרת הכנסת הוראת השעה לא תפוג ביום 1.1.13 אלא היא תשאר בתוקף עד תום שלושת החודשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת.

מצ"ב הבהרת הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן בנושא.

למידע נוסף בתחום זה