דיווח מועדת הכלכלה - תווי קנייה וזיכויים

ועדת הכלכלה של הכנסת דנה (23.12.13) בהצעת חוק של ח"כ יוני שטבון בנושא מימוש תווי קנייה. הצעת החוק קובעת כי הערך שרשום על תו הקנייה יהיה אחיד בכל סניף של רשת. עוד נקבע כי התו יהיה תקף לחמש שנים.

במסגרת הדיון הועלתה על ידינו סוגיה נוספת העוסקת בקשר בין תו קנייה לבין זיכוי: 
  
תווי קנייה נרכשים בהנחה. שווי המימוש שלהם גדול יותר מהסכום ששולם עבורם. על כן, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א - 2010 עסקה קובעות כי אין החזר כספי בגין ביטול עסקה שבוצעה באמצעות תווי קנייה. עם זאת, עוסק המעוניין בכך, רשאי לאפשר, על פי שיקול  דעתו  וכמדיניות, לבטל את העסקה שבוצעה באמצעות  תו קנייה, ולתת זיכוי למימוש בעסק שלו. יודגש כי החלטה כזו של העוסק מטיבה עם הצרכן. 
  
לאור העובדה כאמור כי תווי קנייה נרכשים בהנחה, ניתנת לעוסק הפריבילגיה להגביל את המימוש בהם. כך ניתן למשל לקבוע כי אין לממש את התווים לרכישת מוצרים מסוימים (לשם דוגמא - מוצרים מעל 1000  ש"ח). 
  
לעומת  זאת, לגבי  זיכויים, חוק הגנת הצרכן אינו מאפשר הגבלות במימוש. על פי סעיף 14ז(א)(5) לחוק הגנת הצרכן, "לא יהיה תוקף לתנאי המגביל את האפשרות לממש את שובר הזיכוי, לרבות לעניין מימושו במכירה מיוחדת;"     
  
העובדה כי לעניין תווי קנייה ניתן להגביל את המימוש ולעניין זיכויים החוק אינו מאפשר  זאת, יוצרת פרצה בחוק. בשנים האחרונות התפתחה תופעה פסולה של  "עקיפה" של הגבלת השימוש בתווי הקנייה. 
  
כך  למשל, צרכן רוכש מוצר מסוים עם תו הקנייה, מבטל את אותה עסקה ומקבל זיכוי, באמצעותו מבקש לרכוש מוצר מעל 1000  ₪ (שכאמור בדוגמא לעיל, לא היה באפשרותו לרכוש באמצעות תו הקנייה). 
  
טענתנו היא כי ההוראות לעניין מימוש תווי הקנייה ומימוש הזיכוי שניתן לאחר ביטול עסקה שבוצעה באמצעות תו קנייה, חייבות להיות אחידות. אין  הצדקה להגביל את המימוש של תווי קנייה אך להתיר את המגבלה בזיכוי הניתן בגין אותה עסקה מבוטלת. 
  
הוועדה קיבלה את טענתנו ואשרה תוספת הקובעת כי לעניין זיכוי שניתן כנגד החזרת מוצר שנרכש בתו קנייה, ניתן לקבוע את אותם התנאים  הקבועים בתו הקנייה. היועצת המשפטית של הוועדה דרשה להוסיף כי הזיכוי שיינתן  על ידי העוסק בגין מוצר שנרכש באמצעות  תו קנייה יציין כי מדובר ב"זיכוי בגין תו קנייה"  וכי ההגבלות המופיעות על התו גם יופיעו על הזיכוי.  
  
ההצעה אושרה לקריאה שנייה ושלישית. 
  
תאריך תחילה של ההצעה 1 ליולי 2014. 
  
עו"ד שוש רבינוביץ, מנהלת הלשכה המשפטית shoshr@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה