הנחיית הרשות להגנת הצרכן - משלוח חשבונית והודעות בעסקאות מתמשכות

הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הוציאה הנחייה בנושא משלוח חשבונית והודעות בעסקה מתמשכת שהתשלום עבורה נמדד על פי צריכת הצרכן.
ההנחיה באה להוסיף על החובה לשלוח פירוט חיובים שנתי בגין עסקה מתמשכת, שהעוסק מחייב את הצרכן בתשלומים לפי הרשאה לחיוב חשבון בנק או חשבון כרטיס אשראי.

למידע נוסף בתחום זה