האם היעדרות מהעבודה עקב תנאי מזג אויר קשים מזכה בשכר?

החוק אינו מחייב מעסיק לשלם לעובד שכר עבור היעדרותו מהעבודה עקב נזקי מזג אויר. הכלל הוא שעובד אשר נעדר מעבודתו  לא יהיה זכאי לשכר, אלא אם כן מדובר במצבים הבאים:

1. היעדרות שהתשלום עבורה מעוגן בחוק כגון; חופשה שנתית, מחלה או בהסכמים  קיבוציים ו/או צווי הרחבה ( כגון תשלום עבור ימי אבל או ימי שמחה ) ו/או בחוזה אישי או נוהג.

2. במקרה בו נמנע מן העובד לעבוד בשל נסיבות הקשורות במעסיק עצמו, למשל סגירת העסק  לרגל שיפוצים והוצאת העובדים לחל"ת באופן חד צדדי. כלומר במקרה שבו עובד מוכן ומזומן לעבוד והמעסיק מיוזמתו או בנסיבות אחרות התלויות בו אינו מספק לו עבודה  העובד יהיה זכאי לשכר גם אם לא עבד בפועל.
 
אולם אם מדובר בהיעדרות מן העבודה הנעוצה בנסיבות שאינן תלויות במעסיק, כגון קשיי מזג אויר או נסיבות אחרות שהן בגדר "כוח עליוו" המונעות מן העובד להופיע לעבודה ולבצעה, העובד לא יהיה זכאי לשכר, אלא אם קיימת זכאות כאמור בהסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ו/או חוזה אישי או נוהג.
ניתן על פי רצון העובד  לזקוף את ההיעדרות כאמור על חשבון החופשה השנתית של העובדים, בכפוף לדרישות הקבועות בחוק.
 
עם זאת במקרים מסויימים העובד כן יהיה זכאי לשכר בגין  "חופשה מאולצת עקב מזג האוויר"

1. במקרה בו העובד הופיע כבר במקום העבודה ורק אז המעסיק החליט להשבית את העבודה   העובד  זכאי לקבל את מלוא שכרו עבור יום העבודה וזה לא ינוכה מיתרת ימי חופשתו.

2.  ישנם הסכמי עבודה בענפים מסוימים המקנים תגמול מסוים . כך לדוגמא, בענף הבניה קיים תגמול חלקי על יום בו לא ניתן לבצע עבודה. (והשכר לא ייזקף על חשבון ימי החופשה).

למידע נוסף בתחום זה