הקרן להלוואות בערבות המדינה יוצאת במקצה הלוואות נוסף לעסקים קטנים ובינוניים

הקרן, אשר מנוהלת ע"י החשב הכללי במשרד האוצר, מציאה מספר מסלולי הלוואה לעסקים ישראליים ממגוון ענפים ופעילויות, בניהם לעסקים בשלב ההקמה, תעשייה, יצואנים ומסלול כללי.

החידושים העיקריים בקרן:

 • שילוב מגוון נתוני אשראי.
 • מבחר מסלולי הלוואות.
 • הגדלת שיעור ערבות המדינה בהלוואה.
 • הפחתת דרישת הבטוחות מהעסק והקלה במנגנון הבטוחות.
 • הגדלת סכום הזכאות המרבי.
 • הליך הגשה דיגיטלי ופשוט.
 • הנגשת מידע לציבור.

 

הדרך לקבלת ההלוואה מורכבת מארבעה שלבים:

 1. הגשת הבקשה.
 2. בדיקת הבקשה.
 3. דיון ובחינת הבקשה.
 4. העמדת ההלוואה.

 

תנאי הסף לקבלת הלוואה במסגרת הקרן:

 • העסק רשום בישראל.
 • מחזור המכירות השנתי אינו עולה על 100 מיליון ₪.
 • חשבון העסק (או חשבונם של מחזיקי המניות) אינו מוגבל או מעוקל.
 • העסק לא נמצא בהליך חדלות פירעון או הליכי הוצאה לפועל.
 • העסק אינו גוף מתוקצב.
 • לעסק אין כל חוב לרשויות המס בישראל שהגיע מועד פירעונו.
 • לעסק לא קיים חוב שהוגדר כחוב לא צובר בחשבונות הלווה קיימים אצל נותן האשראי.
 • לעסק אין הסדר חוב שקיבל במסגרת קודמת של קרנות הלוואה בערבות המדינה.
 • לא בוצע חילוט של ערבות מדינה בגין הלוואה שניתנה לו במסגרת קרנות אלו.

 

למידע נוסף והגשת בקשה – לחצו כאן.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף כלכלה בטלפון: 03-5631006, או דרך המייל לכתובת: Israelam@chamber.org.il ,liran@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה