קול קורא להתייחסויות בנושא התמודדות עם מתקפות כופרה

ביום 13 באוקטובר 2021 הקים שר המשפטים את הועדה להתאמת המשפט לאתגרי החדשנות והאצת הטכנולוגיה. זאת, מתוך מטרה לגבש אמצעים וצעדים שונים לצמצום הפער ההולך וגדל בין ההתפתחויות הטכנולוגיות לבין ההסדרים הרגולטוריים והמשפטיים בישראל, ולהתמודדות עם השפעות חברתיות שליליות של תופעות שונות הכרוכות בפער האמור.

בשלב הראשון, אמורה הועדה למפות את התחומים והפערים המחייבים טיפול בסדר עדיפות עליון, כגון: הסדרים משפטיים הקשורים לרשתות חברתיות, כלכלת המסחר במידע (בדגש על מידע אישי), משפט במרחב המקוון וכדומה.

בשלב השני על הועדה להציע דרכים אפקטיביות לצמצום הפער בין ההתפתחות הטכנולוגית לבין המשפט והרגולציה. הועדה פרסמה קול הקורא בנושא התמודדות עם מתקפות כופרה (Ransomware).

משרד המשפטים מבקש מכם - חברות פרטיות במשק, להביע את דעתכן, ולקבל התייחסויות הנוגעות למגוון התרחישים והנתיבים האפשריים של אסדרת התחום, ובהתאם גם להזדמנויות, האתגרים והכשלים שאלו עשויים לעורר.

במענה לקול הקורא יש להתייחס לשאלות הבאות:

  • מהי אחריותה של המדינה לדעתך בנוגע לסיוע לגורם הנתקף במתקפת כופרה? לאילו סוגי נפגעים על המדינה לספק סיוע, ואילו סוגי סיוע על המדינה להעניק?
  • האם ובאילו תנאים יש לאסור על תשלום דמי הכופר?
  • מהם חובות הדיווח של ארגון/חברה או אדם פרטי בנוגע לעצם קיומה של מתקפת כופרה ובנוגע לתשלום דמי הכופר?
  • האם קיימת חובת פרסום לציבור במקרה של ארגון/חברה הנתון תחת מתקפת כופרה? האם ובאילו מצבים ניתן לאסור פרסום של דבר קיומה של מתקפת כופרה?
  • האם ישנם מצבים שבהם תשלום דמי הכופר יוכל להיחשב כהוצאה מוכרת מבחינת דיני המס?


ניתן להעביר הערות עד לתאריך:  20.6.22

 

לעמוד הקול הקורא – לחצו כאן

את התייחסותכם ניתן להעביר למחלקה הכלכלית : liran@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה

צרו קשר

רחוב החשמונאים 84 תל אביב, ת.ד 20027 מיקוד 6713203
+972-3-563-1010 +972-3-563-1010 +972-3-561-9025 +972-3-561-9025 chamber@chamber.org.il
*
*
*
*
*
חבר לשכה?
*
*
Change the CAPTCHA code