עידוד העסקת עובדים מהמגזר הערבי

משרד הכלכלה והתעשייה מקצה 53 מיליון ש"ח לעידוד מעסיקים לשלב עובדים מהמגזר הערבי בשוק העבודה
הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה יוצאת במקצים חדשים של מסלולי תעסוקה המתוקצבים בכ-53 מיליון ₪, במטרה לתמרץ מעסיקים לקלוט עובדות ועובדים חדשים מהמגזר הערבי.

שני המסלולים כוללים שילוב עובדות חדשות מהאוכלוסייה הערבית, תושבות מזרח ירושלים ועובדות ועובדים חדשים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב. הסיוע יינתן בדרך של השתתפות בעלות שכר העובד.


להלן פירוט שני המסלולים:

מסלול תעסוקה 4.63 - נועד לעודד מעסיקים לקלוט עובדות חדשות מהאוכלוסייה הערבית תושבות מזרח ירושלים.

גובה הסיוע  משך זמן הסיוע מספר מועסקים מינימאלי לקבל הסיוע איזה עסק יכול להגיש בקשה לסיוע?
שיעור הסיוע יעמוד על 30% מעלות שכרה של העובדת 24 חודשים.
(מענק של עד 115,200 ₪ למשרה)
העסקה של לפחות 2 עובדות חדשות  המקצה פתוח למרבית העסקים וענפי התעסוקה למעט: קבלן כוח אדם, מנהל מקומי, מנהל ציבורי וביטחון, חינוך, משקי בית וארגונים וגופים זרים

*שכר העובדת לא יפחת משכר המינימום בתוספת כל עלויות המעביד.
למידע נוסף ולהרשמה – לחצו כאן.


מסלול תעסוקה 4.64 - נועד לעודד מעסיקים לקלוט עובדות ועובדים חדשים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב.

גובה הסיוע  משך זמן הסיוע מספר מועסקים מינימאלי לקבל הסיוע איזה עסק יכול להגיש בקשה לסיוע?
שיעור הסיוע יעמוד על 30%-25% מעלות שכרה של העובדת  24 חודשים.
(מענק של עד 115,200 ₪ למשרה)
העסקה של לפחות 3 עובדות חדשות המקצה פתוח למרבית העסקים וענפי התעסוקה למעט: קבלן כוח אדם, מנהל מקומי, מנהל ציבורי וביטחון, חינוך, משקי בית וארגונים וגופים זרים

*שכר העובד לא יפחת משכר המינימום בתוספת כל עלויות המעביד.
למידע נוסף ולהרשמה – לחצו כאן.

שימו לב! מועד אחרון להגשת הבקשות – 01.06.2021, המקצה תחרותי- כל הקודם זוכה!

_________________________________

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף כלכלה:
טלפון - 03-5631010
דוא"ל - Israelam@chamber.org.il ,liran@chamber.org.il

 

למידע נוסף בתחום זה

צרו קשר

רחוב החשמונאים 84 תל אביב, ת.ד 20027 מיקוד 6713203
+972-3-563-1010 +972-3-563-1010 +972-3-561-9025 +972-3-561-9025 chamber@chamber.org.il
*
*
*
*
*
חבר לשכה?
*
*
Change the CAPTCHA code