הסדר מיוחד לפריסת תשלומים עבור דוחות מע"מ

עדכון ליום 30.8.2021

ניתנה הארכה למועד הדיווח והתשלום למע"מ עבור חודשים יולי -אוגוסט 2021 עד ל-5.10.2021 

לרגל חגי תשרי תינתן הארכה עד ה- 5 באוקטובר 2021, לדיווח ולתשלום הדוחות התקופתיים למע"מ לחודשים יולי אוגוסט 2021 (דו חודשי) ולחודש אוגוסט 2021 (חד חודשי). הארכה מתייחסת לכלל אוכלוסיית העוסקים כולל חייבי הדיווח המפורט.

יובהר כי אורכה זו לא תחול על הדיווחים השוטפים לגבי מקדמות מס הכנסה ולגבי דווחי הניכויים, אשר מועד הדיווח והתשלום בגינם הינו עד יום שני ה-20 בספטמבר 2021.

_____________________________________

עדכון ליום 18.7.2021

לבקשת הלשכות המקצועיות בישראל, לשכת רואי חשבון ולשכת יועצי המס, החליט מנהל רשות המסים, מר ערן יעקב, לדחות את מועד הדיווח התקופתי למע"מ, לציבור העוסקים המדווחים מקוון ומפורט, לחודשים מאי יוני 2021 למדווחים דיווח דו חודשי, ולחודש יוני 2021 למדווחים חד חודשי, עד ליום שלישי 27/7/2021.
מועד הדיווח והתשלום לניכויים ולמקדמות מס הכנסה, נותר ללא שינוי.

_____________________________________

עדכון ליום 13.7.2021

מנהל רשות המסים החליט על מתן אפשרות למייצגים לבצע פריסה של עד 3 תשלומים לדוחות תקופתיים המוגשים למע"מ במועד, באופן מקוון, באמצעות הרשאה לחיוב חשבון וללא צורך באישור מראש או הגעה פיזית למשרד מע"מ האזורי.

בהתאם להחלטה, הפריסה תתאפשר במקרים בהם, בין היתר, סכום המס לתשלום על פי הדוח התקופתי הינו בסך של 1,000 ₪ לפחות ואינו עולה על סך של 50,000 ₪, לעוסק אין חובות קודמים בתיק ויש לו אישור ניכוי מס במקור בתוקף. מלוא התנאים לביצוע פריסת התשלומים מפורטים במערכת.

למידע מלא בנושא – לחצו כאן

_________________________________

עדכון ליום 24.5.21

הארכת המועד לדיווח ותשלום דוחות תקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, והארכת המועד להגשת בקשות למענק פגיעה ממושכת

דחיה נוספת עד ליום חמישי 27.5.21 של מועד הדיווח התקופתי למע"מ לכלל ציבור העוסקים עבור החודשים מרץ אפריל 2021 למדווחים דיווח דו חודשי, ועבור חודש אפריל 2021 למדווחים חד חודשי, לרבות לחייבי הדיווח המפורט.

  • מועד הדיווח והתשלום לניכויים ולמקדמות מס הכנסה יידחה עד ליום שני 24.5.21.
  • הוארך המועד להגשת בקשה למענקים לפגיעה ממושכת עד ליום שני 31.5.21.

 

_________________________________

לאור תקופת המשבר המתארכת בשל מגפת הקורונה, הוחלט להקל על עריכת הסדרי פריסת תשלומים עבור דוחות מע"מ התקופתיים כמפורט להלן:

יאושרו הסדרי פריסת תשלומים בהתייחס לדיווחים דו חודשיים למע"מ לתקופות הבאות:

  • 1-2/2021
  • 3-4/2021
  • 5-6/2021

זאת לגבי עוסקים, אשר מחזור עסקאותיהם בתקופה מרץ-דצמבר 2020 ירד בשיעור העולה על 25% לעומת מחזור עסקאותיהם לתקופה המקבילה אשתקד (מרץ-דצמבר 2019).

תשלום המס הנובע מכל דוח תקופתי יהיה ניתן לפריסה לתשלומים חודשיים רצופים, ובלבד שהתשלום האחרון במסגרת הסדר הפריסה יחול לא יאוחר מיום 31.12.2021. הסדר הפריסה יאושר ויבוצע באופן מזורז.

לדוגמה, הסדר פריסה שיאושר לגבי דוח לתקופה 1-2/2021 יכלול 10 תשלומים לכל היותר. ככל שהסדר הפריסה יחול לגבי הדוחות התקופתיים 3-4/2021, 5-6/2021 - מספר התשלומים יפחת בהתאמה, אך לא יאוחר מיום 31.12.2021.

עוסקים המדווחים דיווחים דו חודשיים ואינם עונים על הקריטריון של ירידה במחזור העסקאות, וכן עוסקים המדווחים דיווחים חד חודשיים, יפעלו המשרדים האזוריים ברגישות ובהתאם לנתונים העסקיים.

למידע נוסף בתחום זה

צרו קשר

רחוב החשמונאים 84 תל אביב, ת.ד 20027 מיקוד 6713203
+972-3-563-1010 +972-3-563-1010 +972-3-561-9025 +972-3-561-9025 chamber@chamber.org.il
*
*
*
*
*
חבר לשכה?
*
*
Change the CAPTCHA code