מענק שימור עובדים

עדכון ליום 8/12/2021

נפתחה מחדש האפשרות לקבלת מענק "שימור עובדים" עבור עסקים ששימרו עובדים בתקופת משבר הקורונה והיקף פעילותם ירד.


בשל בקשות של עסקים ותקציב זמין, הוחלט לאפשר לעסקים שלא הגישו בקשה למענק ואילו שטרם קיבלו תשובות מרשות המיסים מיום ה-24.8.2021 ואילך, להגיש בקשה מאוחרת.

האפשרות להגשת בקשה תישאר פתוחה עד ה-08.01.2022 עבור העסקים הבאים:

 • עסקים שכבר קיבלו מכתב החלטה מרשות המיסים (בתנאי שהתאריך על המכתב הוא לאחר ה-24.8), יצרפו את מכתב ההחלטה לבקשה בנוסח המצורף כדוגמה ויזינו את הנתונים בבקשה בהתאם לאישור של רשות המיסים.
 • עסקים שטרם קיבלו תשובה משום שבקשותיהם עדיין נמצאות בהשגה או בערעור מול רשות המיסים, יצרפו לכך אסמכתה (למשל צילום מסך מתוך האזור האישי ברשות המיסים), היכן שנדרש לצרף את מכתב ההחלטה, ויגישו את יתר הבקשה כרגיל תוך הזנת הנתונים בהתאם להשגה או הערעור שהגישו. עסקים אלו נדרשים לשלוח את מכתב ההחלטה מרשות המיסים, לכשיתקבל, לכתובת המייל: Shimur.Ovdim@economy.gov.il תוך 14 ימים מיום קבלת המכתב.

ניתן להגיש בקשה באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינונייםכאן


________________________________


לתשומת לבכם! האפשרות להגשת בקשות למענק נפתחה בתאריך 1.12.2020

עדכונים 29.12.2020- מעסיק שהתחיל לקבל מענק עידוד תעסוקה (החזרת עובדים מחל"ת/גיוס עובדים חדשים), ולאחר מכן ביקש לעבור ולקבל מענק לשימור עובדים או להיפך, יוכל לעשות זאת, כאשר במידת הצורך יבוצע קיזוז ע"י הרשות האמונה על תשלום המענק שניתן לו במסלול אותו החליף.


המענק הינו מענק חד פעמי אשר יינתן בעבור החודשים ספטמבר - אוקטובר 2020. גובה המענק יעמוד על 5,000 שקלים לעובד ויקבע בהתאם לפגיעה של העסק בשילוב אחוז העובדים ששימר העסק במהלך התקופה, כלומר בהשוואה למצבת העובדים בחודשים ינואר – פברואר 2020.

תנאי זכאות למענק
אילו עובדים מזכים את המעסיק במענק?
מה הוא מספר העובדים בעסק המזכים במענק?
איך מחשבים את גובה המענק?
תהליך הגשת הבקשה וקבלת המענק
שלבי ההגשה

________________________________


תנאי הזכאות למענק:

 • תאגידים ושותפויות רשומות - ללא תלות בגובה המחזור השנתי
 • עוסקים מורשים עם מחזור שנתי של מעל 300 אלף ₪ בשנת 2019.
 • אישור רשות המיסים על זכאות למענק הוצאות קבועות לחודשים ספטמבר- אוקטובר או נובמבר – דצמבר (מסלולו מאוחר).
  - עסקים שהכנסותיהם נפגעו מעל 25% בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019.
  - עסקים שעיקר התקבולים השוטפים שלהם מתקבלים בפיגור של למעלה מ- 30 ימים מיום ביצוע העסקה ומדווחים למע"מ על בסיס מזומן, הפגיעה בהכנסות תיבחן עבור החודשים נובמבר-דצמבר 2020.
 • העסק אינו זכאי למענק עידוד תעסוקה מרשות השקעות במשרד הכלכלה והתעשייה.


אילו עובדים מזכים את המעסיק במענק?

על העובד חייבים להתקיים כל הסעיפים להלן:

 • תושב ישראל.
 • הכנסתו מהמעסיק חייבת במס והמעסיק ניכה מס משכרו אם נדרש לכך.
 • הכנסתו מהמעסיק חייבת בדמי ביטוח לאומי והמעסיק ניכה אותם ככל שנדרש.
 • העובד איננו המעסיק, ולעניין תאגיד-הוא אינו בעל השליטה בתאגיד, או מנהל תאגיד.


מה הוא מספר העובדים בעסק המזכים במענק?

מספר העובדים הן בתקופת הבסיס (ינואר או פברואר 2020 לפי בחירת המעסיק) והן בממוצע בתקופת הזכאות (ספטמבר ואוקטובר 2020) ייספר כך:
מספר העובדים המוכרים, בתוספת מחצית ממספר העובדים החלקיים, לא כולל עובדים שפוטרו, או היו בחופשה ללא תשלום באותה תקופה, כולה או חלקה.


איך מחשבים את גובה המענק?
חישוב המענק מתחלק לשתי קטגוריות:

 • עסק המעסיק עד 5 עובדים, או שמחזור עסקאותיו נמוך מ-300 אלף ₪ בשנת 2019.
 • עסק המעסיק מעל ל-5 עובדים, או שמחזור עסקאותיו גבוה מ-300 אלף ₪ בשנת 2019.

  לאופן חישוב סכום המענק – לחצו כאן.


תהליך הגשת הבקשה וקבלת המענק:

 • האישור של רשות המיסים כולל את הנתונים הבאים: מס' עוסק, תקופת המענק ושיעור הירידה במחזור העסק לתקופת המענק).
  שימו לב! יש לצרף את אישור הזכאות למענק. לצפייה בדוגמה לאישור הזכאות למענק - לחצו כאן.
 • על מנת לקבל את המענק, יש לאשר בטופס העברת מידע מרשות המיסים, משירות התעסוקה ומהמוסד לביטוח לאומי, ללא הסכמה זו לא ניתן יהיה לקבל את המענק.


שלבי ההגשה:

שלב א' - הגשת בקשת זכאות באמצעות טופס מקוון:
שימו לב! חשוב לוודא כי יש בידכם את כל הנתונים/מסמכים הבאים:

 • שלושה טפסי 102 של המוסד לביטוח לאומי (דיווח ותשלום עבור העסקת עובדים תושבי ישראל) עבור החודשים:
  - ינואר או פברואר 2020 (לבחירת המעסיק)
  - ספטמבר 2020
  - אוקטובר 2020
 • עבור סכום מענק פוטנציאלי הגבוה מ-50 אלף ₪ (מעל 10 עובדים מזכים), נדרש אישור רואה חשבון או יועץ מס או הצהרת בעל העסק חתומה על ידי עו"ד בדבר מספר העובדים המוכרים ושכרם הכולל, ומספר העובדים החלקיים ושכרם הכולל, בחודשים ינואר או פברואר, ספטמבר ואוקטובר 2020 (נוסח לדוגמה יעלה בקרוב).
 • אישור ניהול חשבון בנק - חשבון הבנק צריך להיות על שם בעל העסק/העסק.
 • עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו עלה על 300 אלף ₪ בשנת 2019, או תאגיד (או שותפות רשומה) – יגיש את אישור רשות המיסים על זכאותו למענק הוצאות קבועות (בו מפורטים תקופת הזכאות ושיעור הירידה במחזור) עבור התקופה המזכה כפי שצוין מעלה בסעיף דגשים להגשת הבקשה.
 • אישור ניכוי מס במקור בתוקף.


שלב ב' – בדיקת תקינות הבקשה ותשלום:

במידה ודרישת התשלום תקינה, תקבלו מהסוכנות לעסקים קטנים ובינויים דוא"ל המודיע על אישור הבקשה והתשלום יועבר לחשבון העסק בתוך 21 ימי עסקים ממועד אישור הבקשה למענק.
במקרים בהם הבקשה אינה מאושרת, או מאושרת חלקית, תקבלו הודעת דוא"ל עם פירוט הסיבות לדחיית התשלום, או לחלופין, בקשה להשלמת פרטים נדרשים.


למידע נוסף – לחצו כאן.


לתשומת לבכם! האפשרות להגשת בקשות למענק תיפתח ב-1.12.2020 ותסתיים בתאריך 30.6.2021.


לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף כלכלה בטל': 03-5631006, או דרך המייל לכתובת: Israelam@chamber.org.il ,liran@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה

צרו קשר

רחוב החשמונאים 84 תל אביב, ת.ד 20027 מיקוד 6713203
+972-3-563-1010 +972-3-563-1010 +972-3-561-9025 +972-3-561-9025 chamber@chamber.org.il
*
*
*
*
*
חבר לשכה?
*
*
Change the CAPTCHA code