הנחה בארנונה

עדכון לעסקים חדשים אשר החלו לפעול בין מרץ לספטמבר 2020

בתאריך 24.6.2022, החליט משרד הפנים להרחיב את מעגל הזכאים להנחה מארנונה בתנאים האמורים לעסקים חדשים, תוך התייחסות רחבה להכרה בעסק מסוים כחדש, לא רק לפי המועד שבו הודיע על תחילת עיסוקו (מרץ-ספטמבר 2020), אלא גם לפי המועד שבו היה לו לראשונה מחזור עסקאות חיובי.

 

זאת לאחר שנמצא כי ישנם עוסקים שמסרו הודעה לרשות המסים בדבר התחלת פעילותם לפני חודש מרץ 2020, אך בפועל הפעילות של העסק, במובן של מחזור עסקאות חיובי, החלה רק לאחר חודש זה.

יצוין כי גם הנחות אלה, יינתנו תחת שיפוי מלא של הרשויות המקומיות בגין מתן ההנחות.

התיקון נכנס לתוקף בתאריך – 29.8.2022.

________________

 

עדכון דחיית תשלומי ארנונה לעסקים בשל התפרצות נגיף האומיקרון

עקב התפרצות רחבת היקף של נגיף האומיקרון אשר הביאה למספר חסר תקדים של מאומתים ומבודדים, התקבלו במשרד הפנים פניות רבות של בעלי עסקים אשר נקלעו למצב מורכב ולקשיים כלכליים.

בעקבות קשיים אלה, מועדי תשלום הארנונה השנתית בנוגע לבעלי עסקים בתחום רשות מקומית/עירייה, בין לגבי כלל העסקים ובין לגבי סיווגים שייקבעו על ידה, יידחו עד ליום 30 במרץ 2022 ברשויות מקומיות ועיריות אשר תענינה לבקשת משרד הפנים. יצוין כי בהתאם להוראה זו, התשלום הנדחה ישולם ללא תוספת תשלומי פיגורים.


יש לפנות לרשות המקומית הרלוונטית אליכם ולברר מולה האם אכן היא מאפשרת את דחיית התשלום.

________________

הנחה בגובה 95% בארנונה לעסקים

כחלק מהתכנית הכלכלית לסיוע לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה, ניתן סיוע בהנחה של 95% בארנונה לעסקים שנפגעו באופן ניכר עד יוני 2021.

שימו לב! 
מעתה ניתן להגיש בקשה לקבלת הנחה בארנונה ללא טופס אישור קבלת מענק הוצאות קבועות מרשות המיסים (שלב א' בהגשת הבקשה).
כל שנדרש ע"מ לקבל את ההנחה בארנונה הוא עמידה בתנאי הסף המצוינים ומילוי טופס יחיד באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים (שלב ב' בהגשת הבקשה).


תוכן עיניינים 

 1. קרטריונים לירידה במחזור
 2. תקופות זכאות למענק המזכות בהנחה בארנונה
 3. תהליך הגשת הבקשה
 4. דגשים להגשת הבקשה
 5. הגשת בקשה

 

_______________

 

קרטריונים לירידה במחזור

בכדי לקבל את ההנחה יש לעמוד בשני תנאים: 

 1. זכאות ל"מענק הוצאות קבועות" מרשות המיסים
 2. פגיעה בהכנסות לפי הפרמטרים הבאים:
מחזור 2019 קרטריונים לירידה במחזור לעומת 2019
עד 200 מיליון ש"ח (*)60% ירידה במחזור,
לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019
מ 200 מיליון ₪ עד 400 מיליון ש"ח (*)80% ירידה במחזור,
לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019
מ 400 מיליון ש"ח (**)60% ירידה במחזור,
לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019
עסקים חדשים

(***)95% ירידה במחזור,
עבור התקופות המצוינות מטה

(*) עבור תקופת הגשה נובמבר - דצמבר 2020 גם עסקים שמחזורם ירד ב 25% יהיו זכאים להנחה.
(**) לעסקים בעלי מחזור מעל 400 מיליון ש"ח עבור תקופת הגשה נובמבר-דצמבר 2020 או ינואר-פברואר 2021, מרץ-אפריל 2021, מאי-יוני 2021. 
את הבקשה יש להגיש לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים אשר תעביר את המידע והחומר לרשות המיסים.
(***) עסקים שנפתחו החל מה-1.3.2020 ועד ה-30.9.2020 ופעילותם הוגבלה בשל מגפת הקורונה, יכולים להגיש בקשה להנחה של 95% בארנונה העסקית (ועד 15 אלף ₪ לתקופה לכל רשות מקומית) עבור 4 התקופות הבאות: נובמבר-דצמבר 2020 (הנחה של 100%), ינואר-פברואר 2021, מרץ-אפריל 2021, מאי-יוני 2021.

 

תקופות זכאות להנחה בארנונה

ההנחה בארנונה תינתן חודשיים קדימה על בסיס זכאות למענק הוצאות קבועות מרשות המיסים בחודשיים הקודמים.

חודשי קבלת ההנחה חישוב הנחה על בסיס התקופה 
יוני - אוגוסט 2020 (*) מאי - יוני 2020
ספטמבר - אוקטובר 2020 יולי - אוגוסט 2020
נובמבר - דצמבר 2020(**) ספטמבר - אוקטובר 2020
ינואר - פברואר 2021 נובמבר - דצמבר 2020
מרץ - אפריל 2021 ינואר - פברואר 2021
מאי - יוני 2021 מרץ - אפריל 2021

(*) ההנחה הראשונה תהיה לתקופה של 3 חודשים על בסיס חודשים מאי - יוני ואח"כ הזכאות תהיה לחודשיים. 

(**) עבור תקופת הגשה נובמבר - דצמבר 2020 ו ינואר – פברואר 2021, גם עסקים שמחזורם ירד ב 25% יהיו זכאים להנחה.

תהליך הגשת הבקשה

שלב א'- הגשת בקשה למענק הוצאות קבועות באתר רשות המיסים וקבלת אישור רשות המיסים - לינק

שימו לב, בלעדי טופס אישור קבלת מענק הוצאות קבועות, הבקשה להנחה לא תאושר!

יש לוודא שבמסמך מופיעים הנתונים הבאים:

 • מס' עוסק;
 • מחזור עסקאות לשנת 2019;
 • תקופת המענק;
 • שיעור הירידה במחזור העסק לתקופת המענק;


שלב ב' - הגשת בקשה להנחה בארנונה באמצעות טופס מקוון (מצ"ב)

לאחר קבלת האישור מרשות המיסים בכתב (קבלת טופס) יש להגיש את הבקשה להנחה בארנונה לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות טופס מקוון 

*גללו לסוף העמוד בקישור כדי להגיע לטופס כפי שמופיע בתמונה מעלה.
*בטופס יש לבחור את כל הרשויות המקומיות בהן העסק מחזיק בנכסים ומשלם עליהם ארנונה שלא למגורים (ההגשה לכלל הרשויות היא בטופס אחד).כל הבקשות של העסקים שזכאים להנחה בהתאם לתקנות יועברו לרשויות המקומיות אחת לחודש. בהתאם לכך, הרשויות המקומיות יעניקו את ההנחה באופן אוטומטי ויעדכנו את בעל העסק.


דגשים להגשת הבקשה

 • מועד האחרון להגשת בקשות להנחה בארנונה הוא 31.12.2022
 • יש להגיש את אישור הזכאות למענק הוצאות קבועות מרשות המיסים ובקשה להנחה לסוכנות לעסקים קטנים לכל תקופת זכאות בנפרד.
 • עסקים עם מחזור שנתי (2019) מעל 300 אלש"ח, או תאגידים ושותפויות רשומות (ללא תלות בגובה המחזור השנתי), נדרשים לצרף את אישור רשות המיסים על זכאות למענק הוצאות קבועות לתקופה הרלוונטית.
 • על מנת לקבל את ההנחה בארנונה, יש לאשר בטופס העברת מידע מרשות המיסים, ללא הסכמה זו לא ניתן יהיה לקבל את ההנחה בארנונה.
 • שימו לב! ההנחה תינתן רק בגין נכסים המוחזקים על ידי העסק ומשולמת עליהם ארנונה שלא למגורים.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף כלכלה בטל': 03-5631006, או דרך המייל לכתובת: Israelam@chamber.org.il ,liran@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה

צרו קשר

רחוב החשמונאים 84 תל אביב, ת.ד 20027 מיקוד 6713203
+972-3-563-1010 +972-3-563-1010 +972-3-561-9025 +972-3-561-9025 chamber@chamber.org.il
*
*
*
*
*
חבר לשכה?
*
*
Change the CAPTCHA code