מידע עסקי ופיננסי על חברות בארץ

שוקל התקשרות עסקית? 
בוחן הגדלת אובליגו של לקוח? 
בודק מספר הצעות של ספקים?

לפני שתחליט אתה חייב לראות את כל התמונה ולהיות ער לכל הפרטים, גם את אלה שמתאמצים להסתיר ממך

דו"ח מידע עסקי ופיננסי מלא הוא דו"ח עדכני, מקצועי ואמין שיעזור לך לקבל את ההחלטה הנכונה בנושאי אשראי, רכש, שיווק, ניהול סיכוני אשראי ושורה של החלטות עסקיות נוספות.
מידע מפורט על החברה, הכולל פרטי בעלות והנהלה, נתונים פיננסים, תיאור פעילות, החברות השלובות, מוסר תשלומים, רשימת שעבודים, פירוט חשבונות הבנק, ודיווח האם החשבון מוגבל אינדיקטורים שליליים – במידה וקיימים והערכת סיכון כללית בענף.

BDI תספק לך דו"ח עדכני, מקצועי ואמין שיעזור לך לקבל את ההחלטה הנכונה בנושאי אשראי, רכש, שיווק, ניהול סיכוני אשראי ושורה של החלטות עסקיות נוספות.

דו"ח מידע עסקי כולל: 
• נתונים פיננסיים עיקריים וניתוחם
• רשימת אורות אדומים®
• חוות דעת לקוחות
• חוות דעת ספקים
• עמידה באספקה
• מוסר תשלומים
• שעבודים
• תיאור הפעילות
• חברות קשורות
• דירוג והערכת רמת הסיכון של החברה
• המלצת אשראי
• פרטי בעלות והנהלה
• תוצאות סריקת מאגרי BDI כגון עיתונות, בתי משפט והוצאה לפועל

לו"ז לאספקת דו"חות בארץ:
רגיל – עד 10 ימי עבודה
דחוף – עד 5 ימי עבודה
בהול – עד 3 ימי עבודה

למידע נוסף בתחום זה