השגות בדבר הרפורמה בתעריפי הנמלים - תיקון צו התעריפים

רצ"ב הפנייה למנהל אגף מדיניות במשרד התחבורה והתשובה מטעמו.

להלן קישור לצו תעריפי הנמלים - http://www.chamber.org.il/Content.aspx?code=7450&cat=424&mn=10

למידע נוסף בתחום זה