בקשה לעריכת ריוויזיה לת"י 37 חלק 1

רצ"ב הפנייה לגב' הלן עטרות, מנהלת אגף התקינה במכון התקנים.

רצ"ב התשובה שהתקבלה בעניין זה.

 

למידע נוסף בתחום זה