הנהלת חטיבת לוחות עץ מתועשים

יו"ר הענף:
עוזי ליכטנברג – נשיא חברת אורדילן יבוא ושייוק בע"מ

הנהלת הענף:
יניב לביא – לבידי לביא, מאיר פיסו – מקור הפורמייקה בע"מ.

מנהלת תחום בלשכת המסחר:
עו"ד לירון עצמון, טל': 03-5631033, פקס: 5621245 - 03, מייל ,lirona@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה