איגוד לשכות המסחר מתנגד להצעת משרד האוצר להקים קופת גמל להשקעה: יאפשר מקלט מס לאנשים אמידים בישראל, על חשבון מרבית אזרחי המדינה

נשיא האיגוד, עו"ד אוריאל לין, דורש משר האוצר להשוות הטבות המס של קופת הגמל החדשה למוצרים המתחרים – התיקים המנוהלים, קרנות הנאמנות ותעודות הסל.

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, המייצג גם את מנהלי תיקי ההשקעות הקטנים והבינוניים, המהווים כ-80% מסך החברות לניהול תיקי השקעות בישראל, שיגר מכתב לשר האוצר חה"כ משה כחלון נגד ההצעה להקים קופת הגמל להשקעה, שאושרה בישיבת הממשלה ביום 6.3.2016.
קופת הגמל החדשה תאפשר להפקיד כספים פרטיים בקופת גמל בהיקף של עד 100 אלף שקל בשנה ולדחות את תשלום המס על רווחי ההון עד למועד המשיכה, שניתן לבצע בכל עת.

לדבריו, "הצעת החוק בדבר קופת גמל להשקעה, מאד בעייתית ומסוכנת. הצעת החוק פשוט מובילה לאפליה פסולה בין אפיקי השקעה אלטרנטיביים, שדומים במהותם לכלי החיסכון החדש שמוצע. ישנן השלכות רוחב להצעת החוק, בגין אובדן הכנסות המדינה ממיסים, הסטת כספי משקיעים מהבורסה המקומית לבורסות בחו"ל, עלויות דמי ניהול גבוהות וכדומה".

"בישראל מספר מסלולי השקעה לטווח קצר ובינוני, בכללם חסכונות בבנקים, השקעה דרך מנהלי תיקי השקעות, פוליסות חיסכון, השקעות באמצעות קרנות נאמנות ותעודות סל. קופת הגמל החדשה להשקעה, דומה במהותה לאפיקים אלו שגם בהם המשקיע יכול להחליט בכל מועד למשוך את השקעותיו." מסביר לין.

לין: "יש בכך אפליה בוטה למול מכשירי השקעה דומים בשוק ההון. אין שום רציונל להעניק יתרון מיסוי לקופת גמל שהיא בנזילות יומית, לעומת אפיקי השקעה דומים. עיקרון השוויון פשוט מופר".

עוד לדבריו "תקרת הפקדות של 100 אלף שקל מותירה מקלט מס לאנשים אמידים בישראל, על חשבון מרבית אזרחי המדינה שלא יוכלו להעביר כספים לקופת הגמל החדשה, בין אם חסכונותיהם או תיק ההשקעות שלהם משמש בטוחה לבנק לטובת משכנתא שלקחו ובין אם מדובר בחוסכים לטווח קצר".
לין מסביר כי להקמת קופת הגמל החדשה השלכת רוחב נוספת והיא פגיעה בבורסה לניירות ערך בישראל: "מרבית ההשקעה של מנהלי תיקי השקעות וקרנות נאמנות, הינה בניירות ערך מקומיים, בעוד שקופות הגמל מפזרות חלק ניכר מהשקעותיהם בבורסות שונות בעולם, משקיעות בנכסים לא נסחרים וכדומה. הוצאת כספים מהבורסה בישראל, תפגע קשות במחזורי מסחר בארץ."

"ולכן, אם בכוונת המדינה לעודד חיסכון הוני ארוך טווח, הרי שיש לקבוע תקופת חיסכון מינימאלית של 25 שנה בקופת הגמל החדשה או משיכה בגיל פרישה בלבד, שאז יש לכך תכלית ראויה. אולם, אם מעוניינים לאפשר משיכה מקופת הגמל החדשה בכל מועד, הרי שיש להשוות את התנאים גם לאפיקי החיסכון האחרים, בכללם השקעה דרך מנהלי תיקי השקעות וקרנות נאמנות, כדי לשמור על התחרות בשוק. אחרת, מדובר באפליה פסולה בין מוצרים תחליפיים דומים, ופגיעה חמורה בקניינם ובחופש העיסוק של מנהלי מכשירי השקעה מתחרים."

 

למידע נוסף בתחום זה