עדכוני תקינה לענף החשמל והאלקטרוניקה - אוגוסט 2013

1. הממונה על התקינה העביר להתייחסותנו הודעה על כך שהוא שוקל להסיר רשמיות של מעל ל- 100 תקנים.
קישור לרשימה המפרטת את התקנים לגביהן קיבלנו הודעה זו
קישור לחלק מהודעותיו של הממונה על התקינה בהקשר זה

2. להלן שורה של עדכוני תקינה שאינם קשורים להודעה זו של הממונה על התקינה -

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:
ת"י 158 חלק 2 – מתקנים לגז פחמימני מעובה (גפ"מ): התקנה של צנרת ואביזרים.
ת"י 60630 – נורות להט – קוי מתאר מרביים של נורות.
ת"י 60974 (חלקים 1 ו- 11) – ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לריתוך; מחזיקי אלקטרודות.
ת"י 61400 חלק 12.2 – טורבינות רוח: ביצועי הספק של טורבינות רוח לייצור חשמל באמצעות מדידות רוח המבוצעות על ראש הטורבינה.
ת"י 61968 (חלקים 4,3,2,1) – שילוב יישומים במתקנים חשמליים – מנשקי מערכת לניהול הפצה: ארכיטקטורת המנשק והמלצות כלליות; מונחים והגדרות; מנשק לתפעול רשתות; מנשקים לניהול רשומות ונכסים.

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לקביעת התקנים הישראליים הבאים:
ת"י 1004 חלק 3 – אקוסטיקה בבנייני מגורים: מפלס לחץ הקול הנגרם ממעליות – דרישות ושיטות בדיקה, ממאי 2013.
ת"י 61010 חלק 1 – דרישות בטיחות לציוד חשמלי המיועד למדידה, לבקרה ולשימוש מעבדתי: דרישות כלליות, ממאי 2013.

מכון התקנים הישראלי העביר לאחרונה לאיגוד נוהלים חדשים או טיוטות נוהלים למתן היתרי תו תקן (נת"מים), הבאים:
נת"מ 1-5463 – שסתום ערבוב להגבלת טמפרטורת המים החמים בצנרת לאספקת מים חמים (נוספו דרישות למי שתייה).
נת"מ 4570 חלק 4 – מערכות לאוורור וסינון של אוויר במקלטים: תכן והתקנה בלבד.

מהנהלת מכון התקנים נמסר לאיגוד כי במכון הסתיים התהליך של פרסום מספר תקנים, כמפורט מטה, והם הועברו לידי הממונה על התקינה במשרד הכלכלה לפרסומם כרשמיים.
להלן פירוט התקנים:
ת"י 579 חלק 01.01 – מערכות סולאריות לחימום מים – קולטים שטוחים: דרישות כלליות.
ת"י 579 חלק 01.02 – מערכות סולאריות לחימום מים – קולטים: שיטות בדיקה.

מהנהלת מכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי מנכ"ל המכון חתם לאחרונה על התקנים הישראליים הבאים:
ת"י 1003 חלק 02.01 – כלים הבאים במגע עם מזון.
ת"י 1003 חלק 02.02 – שחרור מתכות מכלי אמייל: שיטות בדיקה.
ת"י 1003 חלק 03.01 – שחרור מתכות מכלי אמייל: גבולות מותרים.
ת"י 1003 חלק 03.02 – שחרור מתכות מכלים עמוקים: שיטות בדיקה.
ת"י 5280 חלק 01.01 – אנרגיה בבניינים – מעטפת הבניין: מגורים.
ת"י 5280 חלק 2 – אנרגיה בבניינים: מערכות תאורה.

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את נוהלי בדיקות התקן ביבוא (נספחי ש') הבאים:
נספח ש' 900 חלק 1 – משאבות לנוזלים (מהדורה ג').

למידע נוסף בתחום זה