עדכון תקינה לחברי ענף החשמל והאלקטרוניקה

 

להלן קישור למכתב מהממונה על התקינה אל משנה למנכ"ל מכון התקנים בעניין העברת סעיפי הבדיקה המתייחסים לטיב כביסה ולטיב סחיטה לקבוצת תקנים 3.

עדכוני תקינה נוספים-
מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את ההצעות לתקנים או רוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:
ת"י 20 חלק 1 - מנורות: דרישות כלליות ובדיקות.
ת"י 1220 חלק 13 - מערכות גילוי אש: התקני התרעה חזותית.
ת"י 1495 חלק 4 - מדריך לניהול יומן אבטחת מחשב.
ת"י 5603 - תשתיות חתימה אלקטרונית: פורמטים לחתימה אלקטרונית.
ת"י 5606 - תשתיות חתימה אלקטרונית: מדיניות חתימה לדגם עסקים מורחב.
ת"י 5907 - מדריך: מיפוי לתקני כרטיס חכם.
ת"י 60947 חלק 3 - ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: מפסקים.
ת"י 6960 - תשתית מפתח אינטרנט ציבורי - פרוטוקול מצב אישור מקוון (OCSP).
ת"י 18014 (חלקים 2 ו-3) - טכנולוגיית המידע - שיטות אבטחה - שירותי חתימת זמן - מנגנוני ייצור אסימונים מקושרים; מנגנוני ייצור אסימונים עצמאיים.
ת"י 50003 - מערכות לניהול אנרגיה - דרישות לגופים המספקים מבדק והתעדה של מערכות לניהול אנרגיה.
ת"י 60034 חלק 30 - מכונות חשמל מסתובבות: רמות נצילות של מנועי השראה תלת-מופעיים, כלוביים, במהירות קבועה (קוד IE), (ג"ת מס' 2).
ת"י 60529 - דרגות ההגנה שמספקות מעטפות (קוד IP).
ת"י 60998 חלק 2.3 - התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק חודרות בידוד.
ת"י 61242 - תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים.
ת"י 61968 חלק 10 - שילוב יישומים במתקנים חשמליים - מנשקי מערכת לניהול הפצה - מתארי יישום.
ת"י 61970 חלק 30 - מנשק תכנות יישומים למערכת ניהול אנרגיה (EMS-API): הבסיס למודל מידע משותף.


הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו להעביר תקנים או סעיפים בתקנים הישראליים הרשמיים הבאים לקבוצה 3:
ת"י 60898 חלק 1 - אביזרים חשמליים - מפסקים להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים לפעולה בזרם חילופין. הכוונה היא לתוספת הלאומית לסעיף 5.3.4.1
Standard values up to and including 10000A"" והתוספת הלאומית 
J.1 - ""scope מתוך ANNEXJ.
הסעיפים הנ"ל יועברו מקבוצה מס' 1 לקבוצה מס' 3.
ת"י 61008 חלק 1 - מפסק מגן הפועל בזרם שיורי (דלף) ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר, והמיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות.
התוספת הלאומית לסעיף 4 - "classification" תעבור מקבוצה מס' 1 לקבוצה מס' 3.
ת"י 61009 חלק 1 - מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר (מפסקי מגן משולבים), המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות. התוספת הלאומית לסעיף 4 - "classification" תעבור מקבוצה מס' 1 לקבוצה מס' 3.


מהנהלת מכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי הסתיים במכון התהליך של הכנת התקנים הישראליים הבאים והם הועברו לאישור משרד הכלכלה:

ת"י 907 חלק 1 - מכשירי גז ביתיים: לאפייה, לבישול ולצלייה.
ת"י 907 חלק 2 - מכשירי גז ביתיים: לאפיה, לבישול ולצלייה - בטיחות מכשירים.
ת"י 60269 חלק 3 - נתיכים למתח נמוך: דרישות מיוחדות לנתיכים.

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את נוהלי בדיקות התקן ביבוא (נספחי ש') החדשים הבאים:
נספח ש' 1921 - וסתי לחץ ווסתים מחליפים אוטומטיים לגפ"מ (מהדורה ב').
נספח ש' 60950 חלק 1 - ציוד טכנולוגיית המידע (מהדורה ה').

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים תקנים או שינויים בתקנים הישראליים הבאים:
ת"י 69 - מחממי מים חשמליים - מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד טרמי (ג"ת מס' 1).
ת"י 900 חלק 2.7 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסה (בנוגע לסעיף 204 לטיב כביסה ולטיב סחיטה).

 

למידע נוסף בתחום זה