סיכום דיון ועדת מחירים בנושא מודל תרופות מרשם לאחר שימוע מיום 30.11.16

להלן סיכום דיון ועדת המחירים בנושא לעיל לאחר שימוע.

בנוסף, מצ"ב הוראת שעה לדחיית המחירון וכן ההמלצות הקודמות בנושא.

למידע נוסף בתחום זה