נוהל הגשה וטיפול בתיק איכות לשם רישום תכשיר כימי חדש- EX-002/01 + טפסים

יצרנים יבואנים ובעלי רישום שלום

אני שמח להפיץ את הגרסה הסופית החתומה של נוהל "הגשה וטיפול בתיק איכות לשם רישום תכשיר כימי חדש"
טיוטת הנוהל הופצה בסוף חודש יוני להערות ואני מודה לכל מי שהעיר ותרם. השתדלנו להתחשב בכל הערותיכם ככל שניתן היה.
הנוהל יתרום לבהירות גדולה יותר של הדרישות הרגולטוריות בהגשת תיק חדש ייעל את תהליך ההערכה ואני מקווה שגם יתרום לקיצור זמני הרישום לקבלת תיקים איכותיים ובטיחותיים.

לנוהל מצורפת גם רשימת תיוג מעודכנת להערכה מקדמית התואמת נוהל זה.

הנוהל ייכנס לתוקף ב- 6/9/2015

למידע נוסף בתחום זה