נוהל EX-009/02 - נוהל להגשת בקשה לשינוי בתכשיר רפואי מהיבט האיכות

בעלי רישום/יצרנים שלום

להלן עדכון של נוהל השינויים של המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה.,
העדכון נועד לייעל ולפשט את נהלי השינויים ואין בו חובות רגולטוריות חדשות.

הנוהל מאפשר להגיש קבוצת שינויים הקשורים זה לזה בטופס שינוי אחד בלבד, ולא בטפסים בודדים לכל שינוי כפי שהיה נהוג עד היום.
(שימו לב שהגשת מספר טופסי שינוי IA (שאינם נובעים זה מזה) לאותו תכשיר עדיין מחייבת הגשת טפסים נפרדים – כי כל שינוי עובר וולידציה בפני עצמו).

בטופס השינויים הוספו נוסף להגדרת התכשיר כביולוגי או כימי, מקום לסימון האם התכשיר וטרינרי, אתי, גנרי או ביוסימלר. אנא הקפידו למלא את הפרטים הרלוונטיים לתכשיר על מנת להפנות את השינוי לקבוצת העבודה המתאימה ובכך לייעל את הטיפול בשינויים.

עדכון הנוהל ייכנס לתוקף ב-1 ליולי 2015

למידע נוסף בתחום זה
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.