תכשירים חדשים שנרשמו בפנקס התרופות של מדינת ישראל באוגוסט 2019

להלן קישור לרשימת תכשירים חדשים שנרשמו בפנקס התרופות של מדינת ישראל באוגוסט 2019.

בחודש אוגוסט 2019 נרשמו 10 תכשירים - 5 מתוכם גנריים.

למידע נוסף בתחום זה